Privacy Verklaring

Privacy Verklaring De Wilde Parel

De Wilde Parel hecht waarde aan bescherming van vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens. In deze privacy verklaring informeert De Wilde Parel u over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Bovendien wordt aangegeven welke keuzes u hebt met betrekking tot het gegevensgebruik. U wordt aangeraden deze privacy verklaring zorgvuldig te lezen.

Toepassingsgebied van het privacy beleid van De Wilde Parel

In principe geldt dit privacy beleid voor alle consumenteninformatie die verzameld of gebruikt wordt door De Wilde Parel.

De Wilde Parel verkoopt uw persoonlijke gegevens nooit aan derden De Wilde Parel verstrekt persoonlijke gegevens uitsluitend als de onderneming daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.

De Wilde Parel verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, de factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Als op de website van De Wilde Parel links zijn opgenomen naar andere websites en u maakt gebruik van die andere websites, dient u zich te vergewissen van het privacy beleid van die andere websites omdat dit kan afwijken van het privacy beleid van De Wilde Parel.

‘Cookies’ en het vastleggen van websites.

De website van De Wilde Parel stuurt een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer. Dit is volledig geanonimiseerd en heeft uitsluitend tot doel om de bezoekersaantallen te meten. Als u geen cookies wilt ontvangen, moet u dit instellen in de door u gebruikte internetbrowser. U kunt hier ook instellen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.
Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com

Via de website van De Wilde Parel wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de dienst Google Analytics. De Wilde Parel gebruikt die om bezoekersaantallen en -gedrag bij te houden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Wilde Parel heeft hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

De Wilde Parel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dewildeparel.nl zodat deze gegevens verwijderd kunnen worden.

Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

De Wilde Parel verwerkt persoonsgegevens die u zelf verstrekt, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Wilde Parel.
Persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gekocht product of product waarvoor u belangstelling heeft
– Bankrekeningnummer/creditcardnummer

De Wilde Parel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Het evt. verzenden van een product/nieuwsbrief/reclamefolder
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van diensten of producten

De Wilde Parel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Gegevens over verkopen worden 7 jaar bewaard in verband met wettelijke verplichtingen die de Belastingdienst aan ondernemers oplegt. Overige gegevens worden 1 jaar na vastlegging verwijderd.

De gegevens die u aan De Wilde Parel verstrekt worden versleuteld opgeslagen op beveiligde servers..

Uw rechten

U kunt contact opnemen met De Wilde Parel via info@dewildeparel.nl als u wilt dat de gegevens die u aan De Wilde Parel verstrekt middels een contactformulier (contact-algemeen, contact-afspraak maken, contact-geschenkbon, contact-buitenkansje) direct worden verwijderd en/of u geen antwoord mails meer wenst te ontvangen.

De gegevens die u aan De Wilde Parel verstrekt middels evt. geautomatiseerde e-mailmarketing (verzenden van een product/nieuwsbrief/reclamefolder) kunt u wissen en aanpassen door gebruik te maken van de uitschrijflink in de antwoord mail die u ontvangt van De Wilde Parel.

Vragen over het privacy beleid van De Wilde Parel?

U kunt contact opnemen met De Wilde Parel via info@dewildeparel.nl als u vragen heeft over het privacy beleid of een kopie wilt ontvangen van de door u verstrekte persoonlijke gegevens.