Atelier De Wilde Parel, voorwaarden en kosten maatwerk ingaande 01.01.2020

Opmerkingen vooraf:

*  Het hieronder beschreven proces heeft betrekking op maatwerk. Als u liever kiest voor een ready-to-wear halssnoer (eventueel met armband), neem dan alstublieft via het contactformulier op deze site contact met mij op, We spreken dan af dat ik u kom bezoeken met de collectie of dat u bij mij komt kijken.
* Bij een maatwerk halssnoer kunt u desgewenst een bijpassende armband laten ontwerpen en maken. 

Elk maatwerk halssnoer (al dan niet met bijpassende armband) is in feite een klein project. Samen doorlopen we het proces oriëntatie -ontwerp – oplevering om voor u een uniek en persoonlijk halssnoer te ontwerpen en te maken.


De volgende zaken zijn voor u van belang:
* De oriėntatiefase kost € 33, het ontwerp van een halssnoer kost € 50.
* Koopt u een maatwerk halssnoer, dan krijgt u de ontwerpkosten terug.
* Heeft u een geschenkbon dan zijn alle kosten inbegrepen en bent u geen kosten verschuldigd voor oriëntatie en ontwerp; er vindt geen restitutie plaats.
* Maatwerk kost tijd, ik hoop dat u een beetje geduld hebt.
* Omdat het gaat om maatwerk is de wettelijke bedenktijd voor consumenten NIET van toepassing.
* In het hele proces heb ik bedenktijd voor u ingebouwd.
* Alle betalingen moeten per bankoverschrijving worden voldaan, ik accepteer geen cash.
* Facturen ontvangt u per email.
* Hier en op de website genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW op grond van artikel 25 Wet OB.
* Voor de eerste afspraak en/of pas-afspraak kom ik naar u toe op een voor u geschikt tijdstip en plaats.

Hieronder is onder de punten 1. t/m 3. het reguliere proces beschreven. Onder de punten 4. t/m 6. worden mogelijke afwijkingen van het reguliere proces beschreven.

 

 1. De eerste afspraak: oriëntatie
  • Oriëntatie omvat het bekijken van parels en edelsteenkralen, bespreken van de styling aan de hand van voorbeelden op diverse lengtes en een schatting van de kosten.
  • De oriëntatie-afspraak staat vast na mijn bevestiging.
  • De kosten voor de oriëntatie bedragen 33, vooraf te voldoen. U ontvangt hiervoor een factuur per email.
  • Het bedrag moet binnen 7 werkdagen na bevestiging van de afspraak op mijn bankrekening zijn bijgeschreven. De afspraak voor oriëntatie vervalt als hieraan niet wordt voldaan.
  • Hebt u € 33 betaald en trekt u de afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak in, dan wordt dat bedrag eenmalig gerestitueerd.
  • In alle overige gevallen die mij niet verwijtbaar zijn vindt geen restitutie plaats.
  • De duur van de eerste afspraak is maximaal 45 minuten en voor 1 persoon.
  • Besluit u binnen 2 werkdagen na de oriëntatie-afspraak om een ontwerp te laten maken, dan ontvangt u per email de factuur voor het ontwerp.
 2. Na de eerste afspraak: ontwerp
  • Het ontwerp omvat reservering van de gekozen parels en edelsteenkralen, een exacte prijsopgave voor een gereed halssnoer en het maken van een geregen halssnoer dat u kunt passen.
  • De kosten voor een ontwerp bedragen 50, vooraf te voldoen.
  • Het bedrag moet binnen 7 werkdagen na afloop van de eerste afspraak op mijn bankrekening zijn bijgeschreven. De reservering van de gekozen parels en edelsteenkralen vervalt als hieraan niet wordt voldaan.
  • Na ontvangst van € 50, maak ik binnen 6 werkdagen het ontwerp, bereken ik de verkoopprijs en neem ik contact met u op voor een pas-afspraak.
  • In gevallen die mij niet verwijtbaar zijn vindt geen restitutie van de ontwerpkosten plaats.
  • De pas-afspraak duurt maximaal 45 minuten en is bestemd voor 1 persoon.
  • Tijdens de pas-afspraak kunt u om bescheiden aanpassingen van het eerste ontwerp vragen; de nieuwe prijsopgave ontvangt u binnen 5 werkdagen, inclusief een foto die de aanpassing goed weergeeft.
  • Ik verwacht dat u binnen 2 werkdagen na de pas-afspraak of ontvangst van het aangepaste ontwerp laat weten of u het halssnoer wel of niet koopt. In het eerste geval stuur ik u de factuur.
 1. Realisatie van het eerste ontwerp of aangepaste ontwerp.
  • Het bedrag dat u verschuldigd bent voor het halssnoer verwacht ik binnen 10 werkdagen na afloop van de pas-afspraak, of binnen 10 werkdagen na ontvangst van het aangepaste ontwerp.
  • Als het bedrag binnen 10 werkdagen niet op mijn bankrekening staat, dan vervalt reservering van de gekozen parels en edelsteenkralen en ga ik ervan uit dat u afziet van realisatie.
  • Heeft u binnen 10 werkdagen betaald en ziet u er toch vanaf om het halssnoer te laten maken, dan zal ik het betaalde bedrag minus € 50 per ommegaande retourneren.
  • Voor realisatie van het ontwerp spreek ik een doorlooptijd met u af.
  • Een gereed maatwerk halssnoer kan niet worden geruild of teruggenomen.
 2. Inbreng van eigen parels of edelsteenkralen.
  • Hebt u een parelsnoer of snoertje met edelsteenkralen dat in de la blijft liggen? U kunt door mij een nieuw ontwerp laten maken voor een halssnoer waarin uw eigen materiaal wordt verwerkt, op voorwaarde dat u aanvullende parels en/of edelsteenkralen uit mijn collectie kiest.
  • In dat geval zijn werkwijze en voorwaarden als hierboven onder 1. t/m 3. beschreven van toepassing.
  • Houd er rekening mee dat voor het maken van een te passen ontwerp de ingebrachte snoer(en) doorgeknipt moeten worden en dat ik deze niet herstel als u toch geen nieuw halssnoer laat maken.
  • U kunt geen snoeren inbrengen voor uitsluitend reparatie of restyling, tenzij u het halssnoer bij mij kocht.
 3. U hebt een door mij gemaakt halssnoer
  • Uw halssnoer is geknoopt met sterk rijggaren. Mocht het door een ongelukje toch breken dan kan ik het opnieuw voor u knopen. De kosten hiervoor zijn maximaal € 30 per meter gereed snoer.
  • Bent u niet meer tevreden met uw halssnoer dan kan ik een nieuw halssnoer voor u ontwerpen en maken en hiervoor (een deel van) de parels en edelsteenkralen uit het oude snoer gebruiken, aangevuld met nieuwe parels en/of edelsteenkralen uit mijn collectie. Niet opnieuw gebruikte parels of edelsteenkralen uit het oude snoer neem ik niet terug.
  • In dat geval zijn werkwijze en voorwaarden als hierboven onder 1. t/m 3. beschreven van toepassing.
 4. U hebt speciale wensen
  • Eerste afspraak en pas-afspraak niet in Amsterdam.
   Ook buiten Amsterdam kan ik u bezoeken. De kosten voor de eerste afspraak en/of pasafspraak worden in dat geval mogelijk verhoogd met een nader af te spreken bedrag, te voldoen voorafgaand aan de afspraak. U kunt ook kiezen voor een afspraak op mijn locatie in Amsterdam. Neem contact met mij op via het contactformulier op de website om uw wensen kenbaar te maken.
  • Eerste afspraak en pas-afspraak met meer dan één persoon.
   Het is mogelijk om de eerste afspraak, voor orientatie, voor maximaal 4 personen te maken als u hiervoor zelf een locatie beschikbaar stelt. De duur van de eerste afspraak is maximaal 1,5 uur. De kosten voor de 2e en volgende persoon bedragen €15 per persoon, plus een nader af te spreken bedrag als de locatie buiten Amsterdam is. Eventuele opdrachten voor een ontwerp worden daarna in principe individueel behandeld als hierboven beschreven onder 2. en 3. Neem contact met mij op via het contactformulier op de website om uw wensen kenbaar te maken.
  • U wilt parels en/of edelsteenkralen die niet in mijn collectie zitten.
   Ik kan eventueel parels en/of edelsteenkralen voor u zoeken en inkopen. Om u niet te verplichten tot afname moet ik ze wel aan mijn collectie willen toevoegen. U moet goed kunnen aangeven wat uw wensen en budget zijn en … een beetje geduld hebben.